fbpx

Iwagumi, ryuboku, mizube i ragwork, czyli o stylach w akwarium naturalnym

Czas czytania: 5 minuty

Akwaria w stylu naturalnym to dziedzina akwarystyki wzbudzająca największe zainteresowanie w ostatnich latach. Niezwykle dekoracyjne kompozycje z połączonych roślin oraz naturalnych korzeni i skał stały się dziełami sztuki tworzonymi przez podwodnych ogrodników.

Akwarium naturalne

Akwarium naturalne to odtworzenie ekosystemu, jaki spotkamy w naturze, w tropikalnych rzekach i jeziorach, gdzie rosnące rośliny tworzą korzystne warunki dla żyjących tam ryb, krewetek i mikroorganizmów. To wyjątkowy świat tworzony przez połączenie piękna natury z harmonijnym środowiskiem.

Nieskończonym źródłem inspiracji był amazoński las deszczowy w porze deszczowej poprzecinany rzekami tętnią­cymi bogactwem fauny i flory. W porze suchej, kiedy poziom wody bardzo opada, rzeki odkrywają spoczywające na dnie skały i kamienie otoczone zielonymi trawami. Korzenie obmy­wane przez wodę przez wiele lat pokazują swoje niesamowite kształty i fakturę.

Przeniesienie do akwarium krajobrazów, jakie obser­wujemy w naturze, wykorzystanie naturalnych materiałów dekoracyjnych, posadzenie bujnej roślinności, wśród której spokojnie pływają kolorowe rybki, sprawiają, że akwaria natu­ralne są niezwykle dekoracyjne, a obserwacja ich wnętrza daje chwile wytchnienia i relaksu.

Style w akwarium naturalnym

Niewątpliwym twórcą akwarystyki naturalnej był Takashi Amano (1954–2015), japoński wizjoner akwarystyki, którego pracami zachwycamy się już od ponad 30 lat. Jako profesjonalny fotograf doskonale potrafił przenieść podpatrzo­ne w naturze krajobrazy do akwarium, łącząc korzenie i skały z roślinami w niepowtarzalny sposób – zapierający dech w piersiach nie tylko akwarystów. W ciągu jego wieloletniej pracy na rzecz rozwijania akwarystyki naturalnej wykreował cztery podstawowe style aranżacji.

Iwagumi

Iwagumi to najstarszy styl, którego źródło odnajdu­jemy w sztuce tworzenia starożytnych japońskich ogrodów. Odpowiednio ustawione skały są jedyną formą dekoracji, a ich liczba powinna być nieparzysta.

W akwarium muszą znaleźć się trzy podstawo­we skały, które z języka japońskiego nazywają się: oyaishi, fukuishi i soeishi, tworząc klasyczny układ triady zwany sanzon. Oyaishi to największa skała, a jej wysokość powinna osiągać mniej więcej dwie trzecie wysokości zbiornika. Jej nachylenie w stronę dalszego boku akwarium zobrazuje zjawisko prze­pływu wody, a także siły nacisku, jaki wywiera ona na skałę. Fukuishi powinien być mniejszy od oyaishi o jedną trzecią i znajdować się po jego prawej lub lewej stronie. Soeishi powi­nien być znacznie mniejszy od fukuishi, by podkreślić wielkość oyaishi.

Wbrew pozorom ułożenie skał, dobór ich wiel­kości, koloru oraz faktury nie jest takie proste i oczywiste. Co ważne, wszystkie kawałki powinny pochodzić z jednego ro­dzaju skały.

Zazwyczaj środek ciężkości aranżacji przesuwa się w jedną ze stron. Przy tworzeniu tego typu kompozycji war­to kierować się zasadą złotego podziału, która mówi o tym, że element przyciągający wzrok powinien znajdować się w miejscu, gdzie stosunek odległości od boków akwarium powinien mieć proporcje około 1 : 1,6. Spotyka się również doskonałe aranżacje, gdzie kluczowy element jest umieszczony centralnie.

Duże znaczenie ma odpowiednie ułożenie podłoża, w tym zachowanie właściwego nachylenia, co pozwala uzyskać korzystniejszą perspektywę, a co za tym idzie, lepszy odbiór kompozycji przez oglądających.

Do obsadzenia zbiornika, w szczególności na pierw­szym i drugim planie, używa się roślin, które po rozrośnięciu się tworzą „trawniki”. Do takich gatunków zaliczamy między inny­mi: Glossostigma elatinoides, Eleocharis parvula, Eleocharis aci­cularis, Echinodorus tenellus. Trzeci plan stanowią rośliny, które będą służyć za delikatne tło, ale nie jest to konieczne.

Osiągniecie doskonałych efektów przy tworzeniu iwagumi wymaga niezwykłego instynktu i wielu miesięcy pracy z materiałami na sucho. Układane elementy dekoracji powinny być większe i nieco przeskalowane – zbyt małe skały zginą w bujnej, szybko rozrastającej się roślinności.

Mizube

Mizube to rozwinięcie stylu ryuboku. W tym jednak przypadku dekoracje wychodzą poza obrys akwarium, podob­nie jak ma to miejsce w naturze. Przy aranżowaniu zbiornika w stylu mizube duże znaczenie ma dobór drewna, im bardziej pokręcone korzenie z licznymi odnogami, tym lepiej. Korzenie i skały wystające ponad lustro wody sprawiają, że w ciekawy sposób można pokazać przekrój strumienia lub tropikalnej rzeki, co daje często spektakularny efekt.

Dodatkowe możliwości daje zastosowanie roślin, które mogą przerastać i wyrastać ponad lustro wody. Charakter tych aranżacji sprawia, że mogą być tworzone tylko w akwa­riach otwartych, najlepiej z podwieszonym nad nimi oświetle­niem. Dzięki temu wyrastające rośliny i wystające dekoracje dodają aranżacji dodatkowego uroku.

Ryuboku

Ryuboku to styl, w którym swobodnie łączymy drewno i skały, a także duże ilości roślin. Inspiracją do stwo­rzenia tego stylu przez Takashiego Amano były deszczowe lasy w Amazonii, które uwielbiał fotografować. Twórcę ogranicza tak naprawdę tylko wymiar akwarium i jego własna fantazja. Ta dowolność kompozycji sprawia, że jest to najczęściej spoty­kany rodzaj aranżacji w akwarystyce roślinnej. Odtworzenie dzikich lasów deszczowych, gdzie często korzenie przeplatają się wzajemnie, umiejętne wkomponowanie skał oraz deko­racje porośnięte mchami sprawiają, że aranżacje tego typu są często bardzo skomplikowane, z dużą ilością detali, do których przykłada się wiele uwagi.

W akwariach typu ryuboku, przy odpowiedniej kom­pozycji stosujemy każdy rodzaj roślin: od roślin trawnikowych po rośliny wysokie na trzecim planie, a także epifity, których, co ważne, nie sadzi się w podłożu. Porośla przystosowały się do życia i rozwoju przyczepione do kamieni, korzeni lub innych roślin, obrastając je, co powoduje wrażenie tajemniczości całej kompozycji.

Ragwork

Najmłodszy z przedstawionych stylów, którego historia ma niespełna kilka lat. Ragwork bazuje na koncepcji iwagumi. W tym stylu dzięki użyciu dużej ilości skał odtwarza­ne są strome górskie zbocza. Nie stosuje się tu żadnych konkret­nych zasad, lecz należy starać się uzyskać jak najlepsze podo­bieństwo do natury.

Spotykane w akwariach górskie łańcuchy nie są jednak proste do ułożenia. Nie są również łatwe do obsadzenia roślinnością. Należy pamiętać, aby nie stosować zbyt wysokich roślin, żeby nie zatracić wrażenia górskich łąk.

Podsumowanie:

  • Akwarystyka naturalna polega na odtworzeniu zaczerpnię­tych z natury krajobrazów za pomocą naturalnych materiałów, takich jak: korzenie, kamienie i rośliny.
  • Akwarium urządzone w stylu iwagumi przypomina pod­wodną łąką z elementami skalnymi. Istotą są precyzyjnie dobrane fragmenty skał, których liczba powinna być nieparzysta.
  • W ryuboku dowolnie łączymy drewno i skały, a także duże ilości roślin.
  • Mizube to rozwinięty stylu ryuboku, w którym dominują korzenie.
  • Ragwork pozwola na odtworzenie stromych górskich zboczy, bazuje na stylu iwagumi.

Przeczytaj również

Zostaw komentarz