fbpx

Karmy z owadami

Czas czytania: 5 minuty

Karmy dla zwierząt na bazie owadów to stosunkowo nowy produkt na rynku zoologicznym. Nowe źródło białka w diecie zwierząt budzi zarówno ciekawość, jak i wątpliwości. Przyjrzyjmy się zatem produkcji tego typu karm i wartościom odżywczym owadów.

Dlaczego warto wybrać karmę na bazie owadów?

Produkty na bazie owadów przeznaczone są dla świadomych konsumentów, którzy, żywiąc swoje zwierzę­ta, chcą mieć wpływ także na środowisko. Szacunkowe dane wskazują, że zwierzęta spożywają nawet około 20 procent (inne dane mówią o 12 procentach) całego mięsa produkowanego na świecie. Fermy owadów są dobrą alternatywą dla tradycyj­nej hodowli zwierząt rzeźnych, gdyż zajmują niewielkie tereny i zużywają tylko 4 procent wody, jakiej potrzeba w standardo­wej hodowli bydła czy świń. Emisja gazów takich jak amoniak i metan nie istnieje, a produkcja dwutlenku węgla występu­je na znikomym poziomie, podczas gdy w przypadku same­go bydła dzienna produkcja metanu sięga nawet 500 litrów na sztukę. W przyszłości fermy owadów mogą znajdować się zaraz przy fabrykach karm dla zwierząt, co dodatkowo ograniczy transport i związane z nim zanieczyszczenie środowiska.

Ciekawym aspektem jest także żywienie owadów resztkami pochodzącymi z przemysłu spożywczego, na przy­kład obierkami z warzyw i owoców. Żywienie ich odpadkami odpowiedniej jakości przyczynia się do zmniejszenia ogólno­światowego marnotrawstwa żywności, ale także ilości produ­kowanych odpadów, co wpisuje się w popularny obecnie trend zero waste.

Istotnym faktem jest także to, że owady w porówna­niu do zwierząt rzeźnych są wykorzystywane w dużo większym stopniu, bo niemal w całości. Przykładowo świerszcz wykorzy­stywany jest niemal w 80 procentach, a larwa muchy Herme­tia illucens nawet w 99 procentach. Tymczasem w przypad­ku bydła wykorzystuje się tylko około 60 procent masy jego ciała. Dodatkowo pozostałości z produkcji owadów mogą zostać użyte jako naturalny nawóz!

Hodowla owadów wydaje się również bardziej humanitarna. Owady w przeciwieństwie do krów lub świń dobrze czują się w dużych grupach. Dodatkowo „ubój” owadów odbywa się w bezbolesny sposób, wykorzystuje się w tym celu zmiennocieplność owadów. Zastosowanie zamrażania powo­duje spowolnienie ich metabolizmu.

Hodowla owadów – co jeszcze warto wiedzieć?

Według obliczeń jednej z firm produkujących owady, tonę insektów można wyhodować na powierzchni 20 metrów kwadratowych w ciągu 14 dni. Stanowi to ogromny kontrast dla wielohektarowych ferm trzody chlewnej lub krów mięsnych. Hodowla owadów nie jest jednak wcale łatwa. Wiele czynności wykonywanych jest ręcznie, a konieczne tech­nologie są wciąż bardzo kosztowne. Producenci muszą zapewnić zwierzętom odpowiednią temperaturę, wilgotność i dostęp światła. Obecnie dąży się do zautomatyzowania jak największej części produkcji. We Francji firma Ynsect buduje pod Amiens największą farmę owadów, która ma być prawie całkowicie skomputeryzowana.

Jakie wartości odżywcze mają owady?

Wielu naukowców w białku owadów doszuku­je się przyszłości żywienia ludzi i zwierząt. Komisja do spraw Wyżywienia i Rolnictwa działająca przy Organizacji Narodów Zjednoczonych wydała nawet oświadczenie informujące, że wartość odżywcza owadów nie różni się od tej prezento­wanej przez inne źródła mięsa. Mięso owadów porównywane jest często pod względem składu z łososiem lub odkostnionym królikiem.

Zawartość poszczególnych składników odżywczych jest oczywiście zmienna w zależności od gatunku owadów, ale przyjmuje się, że są one bogatym źródłem kwasów tłusz­czowych, witamin i minerałów. Przykładowo świerszcz zawie­ra więcej żelaza niż szpinak oraz więcej kwasów omega-3 niż wspomniany łosoś.

Mączka z owadów przeznaczona na pokarm dla zwie­rząt jest bardzo bogata w białko (37–63 procent suchej masy), a jej profil aminokwasowy zbliżony jest do mączki rybnej i mączki drobiowej.

Czy karmy na bazie owadów są bez­pieczne?

Każdego dnia na całym świecie ludzie spożywają owady. Obecnie około 2000 gatunków insektów uważa się za jadalne i regularnie wykorzystuje się je do produkcji żywności. Owady są także naturalnym źródłem pokarmu dla kotów, ryb oraz drobiu. Szacuje się, że stanowią one blisko jeden procent codziennej diety wolnożyjących kotów. Niekwestionowanym atutem białka pochodzącego z owadów jest to, że nie zawiera antybiotyków czy sterydów, które nie są stosowane podczas hodowli insektów.

Karmy zawierające owady muszą spełniać takie same standardy jak karmy bazujące na innych źródłach mięsa. Niezależnie przeprowadzane testy w różnych częściach świata nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm dla pestycy­dów, metali ciężkich czy mikotoksyn.

Można być zatem spokojnym! Inne dotychczasowe badania wskazują, że zarówno koty, jak i psy mogą być ży­wione owadami przez cały czas bez żadnego uszczerbku na ich zdrowiu.


Owady dla alergików!

Alergie i nietolerancje pokarmowe to coraz częściej diagnozowane problemy zarówno u psów, jak i kotów. Karmy na bazie owadów są uważane za hipoalergiczne. Owady bardzo rzadko powodują reakcje u czworonogów, dlatego produkty zwierające ich białko mogą być stosowane w diecie czworonoż­nych alergików, podobnie jak u psów i kotów z delikatnym przewodem pokarmowym.

Smakowitość i zmiana karmy

Zmiana karmy nie powinna być trudna. Białko owadów jest dla psów i kotów równie atrakcyjne smakowo i zapachowo jak pozostałe rodzaje mięs zwierzęcych stoso­wanych w produkcji karmy. Różne gatunki insektów mają odmienne smaki, a dodatkowo wiele zależy od tego, czym owady były karmione i jak zostały przygotowane. W przypad­ku produkcji jedzenia dla zwierząt nie wydaje się jednak, żeby miało to większy wpływ na ich zainteresowanie. Owady stoso­wane jako składnik karm dla zwierząt domowych są bowiem zwykle suszone i mielone w celu utworzenia proszku (mączki) z owadów.

W przypadku decyzji o wprowadzeniu nowej kar­my unikać należy nagłych zmian, które mogą powodować przejściowe problemy żołądkowo-jelitowe. Początkowo nowy produkt należy przez kilka dni mieszać z dotychczasową karmą, z dnia na dzień zwiększając jego udział.

Obecnie karmy na bazie owadów są droższe niż tradycyjne karmy wysokiej jakości. Wynika to z kosztów, które ponosi producent podczas projektowania i budowy ferm, oraz braku szerszej konkurencji. Sytuacja na rynku zoologicznym będzie się zapewne zmieniać, ale już dziś warto dokonywać wyborów dobrych dla naszej planety.

Podsumowanie:

  • Karmy na bazie owadów to nowość na rynku zoologicznym.
  • Fermy owadów są o wiele bardziej przyjazne dla środowiska niż tradycyjne fermy zwierząt rzeźnych.
  • Białko owadów jest pełnowartościowe i zwykle nie powodu­je reakcji alergicznych.
  • Produkty zawierające mięso owadów są dla zwierząt smaczne i mają atrakcyjny zapach.

autor: lek. wet. Agnieszka Górecka

Przeczytaj inne artykuły w magazynie Pets Style – czytaj więcej

Przeczytaj również

Zostaw komentarz