Home Pies Podatek od psa. Czy jest obowiązkowy? Kto płaci? Ile wynosi?

Podatek od psa. Czy jest obowiązkowy? Kto płaci? Ile wynosi?

Zanim zdecydujesz się na psa, powinieneś zapoznać się z zasadami, które obowiązują w Twojej gminie. W niektórych miastach każdy opiekun musi płacić podatek posiadania od psa do budżetu gminy. Sprawdź, kto musi zapłacić podatek od psa, a kto jest zwolniony. Dowiedz się, ile wyniesie podatek w 2023 roku?

Podatek od posiadania psa w 2023 wyniesie maksymalnie 150,93 zł

Kto płaci podatek od posiadania psa? A kto nie płaci?

Podatek od posiadania psa nie obowiązuje we wszystkich miastach. W większości dużych polskich miast posiadanie psa nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Tak jest na przykład w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Kaliszu, Rzeszowie, Gnieźnie, Pile czy Ostrowie Wielkopolskim. Są jednak miejscowości, które zdecydowały się na wprowadzenie opłaty od posiadania psa.

Reklama

Kto nie płaci opłaty od posiadania psów? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w art. 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z jego treścią opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

 • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
 • osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
 • osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
 • osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
 • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Obowiązek uiszczania opłaty za posiadanie psa w przypadku niektórych gmin wynika z art. 18a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).

opłata od posiadania psa, podatek od psa

Czy podatek od psa jest obowiązkowy?

Jeśli w twojej gminie jest opłata od posiadania psów, masz obowiązek ją zapłacić. Gminy mają też prawo do egzekwowania zaległości z tytułu niezapłacenia podatku od posiadania psa. Pieniądze z tytułu posiadania psa wpływają do budżetu gminy. Najlepiej więc zapoznać się z informacjami o podatkach i opłatach lokalnych w urzędzie Twojej gminy.

Podatek od posiadania psa. Ile wynosi stawka?

Jaka jest wysokość podatku od psa? To też zależy od gminy. Dla przykładu w Świnoujściu wysokość podatku od posiadania psa to 48 zł. W 2022 roku wysokość opłaty od posiadania psa maksymalnie wynosiła 135,00 zł. W 2023 r. stawka opłaty nie będzie mogła przekroczyć 150,93 zł od jednego psa.  

Podatek od posiadania psa płaci się raz do roku. Taka kwota nie powinna więc mocno nadwerężyć naszych finansów, a działamy wówczas zgodnie z przepisami.

Informacja o wysokości opłaty za posiadanie psa powinna być dostępna w biuletynie informacji publicznej urzędu gminy.

Niektóre gminy (w tym Świnoujście) zwalniają z płacenia podatku od psa osoby, które adoptowały psiaka ze schroniska. Z uiszczania opłaty za posiadanie psa zwolnieni mogą być też właściciele, którzy dokonali elektronicznego znakowania swojego pupila. Tak jest na przykład w Giżycku. Z kolei w Krakowie z opłat z tytułu posiadania psa zwolnieni są m.in. ci, którzy adoptowali czworonoga ze schroniska dla bezdomnych zwierząt. Nie płacą również osoby, które zdecydowały się na zaczipowanie psa oraz poddali go sterylizacji lub kastracji, a także zgłosili ten fakt inkasentowi opłaty Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

podatek od psa, zasady posiadania psa, opłata od posiadania psa

Najważniejsze informacje

 • Opłata od posiadania psa nie jest obowiązkowa. To opłata wprowadzana fakultatywnie przez poszczególne samorządy
 • W 2023 r. stawka opłaty nie będzie mogła przekroczyć 150,93 zł od jednego psa.  
 • Podatek od posiadania psa płaci się co roku. Dokładny termin jego uiszczania uzależniony jest od decyzji rady gminy podjętej w formie w uchwały. 

Najczęściej podatek od psa można zapłacić:

 • w kasie gminy;
 • przelewem na konto gminy;
 • u inkasenta, czyli osoby, którą wyznaczyła gmina do tego celu. 

Podatku od posiadania psa nie muszą płacić:

 • osoby posiadające orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy pies jest psem asystującym,
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • właściciele psów, którzy mają więcej niż 65 lat i samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe.

Pamiętaj, że to Ty sam musisz sprawdzić, czy w Twoim mieście obowiązują jakiekolwiek podatki i opłaty za posiadanie czworonoga.

Przeczytaj również

Zostaw komentarz

*Korzystając z tego formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych przez tę stronę internetową.