Redakcja

Redakcja Pets Style

Redaktor naczelna: Edyta Winiarska-Joniec
Redaktor prowadząca: Izabela Misiak
Projekt i skład: Zbigniew Joniec
Korekta: Renata Kumala
Redaktorzy: Agnieszka Górecka, Katarzyna Jakubowska, Marta Majewska, Dagmara Mieszkis-Święcichowska, Kinga Mierzwa, Izabela Misiak.

Znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłączenie w celach informacyjnych. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i nie zwraca niezamówionych materiałów. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów tekstów oraz ich adiustacji i skracania.

Reklama

Reklama/kontakt: redakcja@elite-expo.pl

Wydawca: 
Elite Expo Zbigniew Joniec
ul. św. Franciszka z Asyżu 69/2
93-479 Łódź
NIP 627 257 62 72