fbpx

Redakcja

Redakcja Pets Style

Redaktor prowadzący: Edyta Winiarska
Projekt i skład: Zbigniew Joniec
Korekta: Renata Kumala
Autorzy: Agnieszka Baranowska, Małgorzata Biegańska-Hendryk, Agnieszka Górecka, Anna Koperska-Płaczek, Katarzyna Jakubowska, Emilia Laskowska, Elżbieta Maciejewska, Izabela Misiak, Szymon Najdora, Albert Sobczak, Anna Wilczek, Edyta Winiarska, Marcin Wnuk, Milena Zygadło

Znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłączenie w celach informacyjnych. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i nie zwraca niezamówionych materiałów. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów tekstów oraz ich adiustacji i skracania.

Reklama/kontakt: redakcja@elite-expo.pl

Wydawca: Elite Expo Zbigniew Joniec
ul. św. Franciszka z Asyżu 69/2
93-479 Łódź
NIP 627 257 62 72