Home Pies Jak wwieźć zwierzęta z Ukrainy do Polski – zmiana przepisów

Jak wwieźć zwierzęta z Ukrainy do Polski – zmiana przepisów

Ze względu na wojnę w Ukrainie Główny Lekarz Weterynarii wprowadził tymczasowe odstępstwa dotyczących przewozu zwierząt z Ukrainy do Polski. Właściciele psów, kotów i fretek, którzy nie posiadają kompletu dokumentów weterynaryjnych, mogę przekroczyć granicę ze swoimi pupilami. Sprawdź, jak zmieniły się przepisy.

Zwierzęta z Ukrainy – najważniejsze informacje

Reklama
 • Główny Lekarza Weterynarii wprowadził nowe przepisy dotyczące przewozu zwierząt z Ukrainy do Polski. Przepisy bardzo złagodzono, by mieszkańcy Ukrainy mogli zabrać ze sobą swoje zwierzęta.
 • Zwierzęta nie muszą posiadać wyniku badania serologicznego w kierunku oznaczenia miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie.
 • Psy, koty i fretki, które nie posiadają szczepień przeciw wściekliźnie mogą przekroczyć granicę, ponieważ będą zaszczepione w Polsce na koszt budżetu państwa.

Zmieniło się prawo dotyczące przekraczania granicy polsko-ukraińskiej ze zwierzętami!

Zwierzęta z Ukrainy – jakie są odstępstwa od standardowych wymagań?

Zwierzęta nie muszą posiadać wyniku badania serologicznego w kierunku oznaczenia miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie.

Każde zwierzę z Ukrainy, które przekracza granicę:

 • musi być oznakowane mikrochipem,
 • musi posiadać szczepienie przeciw wściekliźnie, wykonane nie później niż 12 miesięcy przed dniem przemieszczania się.

Ważne: Musi być możliwość weryfikacji tożsamości zwierzęcia, tj. powiązania szczepienia z oznakowaniem zwierzęcia. Kontroli spełnienia ww. wymagań dokonują funkcjonariusze celno-skarbowi.

Co w przypadku niespełnienia minimalnego wymogu?

Każdy opiekun, którego zwierzę nie spełnia jednego lub więcej wymagań przywozowych, musi wypełnić oświadczenia. Można je pobrać ze strony Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Sytuacja 1 – opiekun zwierzęcia z Ukrainy zna swój adres miejsca pobytu

Jeśli opiekun może wskazać adres pobytu zwierzęcia na terenie Polski, może przekroczyć granicę z psem, kotem lub fretką. Musi jednak wypełnić oświadczenie, w którym zobowiązuje się do:

 • przemieszczenia zwierzęcia bezpośrednio do miejsca docelowego, tak by uniemożliwić kontakt ze zwierzętami wrażliwymi na wściekliznę;
 • odizolowania zwierzęcia w miejscu docelowym pod nadzorem inspekcji weterynaryjnej do czasu spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu;
 • zaszczepienia przeciwko wściekliźnie zwierzęcia w czasie izolacji.

Oświadczenia przekazywane są do powiatowych lekarzy weterynarii. Powiatowy lekarz weterynarii dokonuje objęcia zwierzęcia izolacją, a także nadzoruje wykonanie czynności warunkujących spełnienie wymagań przez zwierzę, takich jak:

 • oznakowanie zwierzęcia (jeśli brak jest transpondera lub jest nieczytelny);
 • zaszczepienie przeciwko wściekliźnie (jeśli szczepienia nie można udokumentować lub jest nieważne);
 • pobrania krwi do badania serologicznego wykonanego przez zatwierdzone laboratorium w kierunku oznaczenia poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie.

Jeśli po uzyskaniu wyniku badania serologicznego poziom przeciwciał zaświadcza o nabytej odporności, zwierzę zostaje zwolnione z izolacji, a opiekun otrzymuje dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów.

Sytuacja 2 – opiekun zwierzęcia z Ukrainy nie zna miejsca pobytu

Jeśli opiekun nie zna adresu miejsca pobytu zwierzęcia na terenie Polski, urzędowy lekarz weterynarii dokonuje:

 • oznakowania,
 • zaszczepienia zwierzęcia.

Procedura odbywa się w miejscu tymczasowego pobytu zwierzęcia wraz z opiekunem po przekroczeniu granicy. Koszty związane z ww. czynnościami pokrywa budżet państwa.

Koszty oznakowania i zaszczepienia zwierzęcia pokrywa budżetu państwa.

Jak zmieniły się wymagania dot. przywiezienia zwierząt z Ukrainy do Polski?

Do tej pory zwierzęta, które przekraczały granicę, musiały posiadać:

Artykuł napisany na podstawie informacji zawartych na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Przeczytaj również

Zostaw komentarz

*Korzystając z tego formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych przez tę stronę internetową.