Home Pies Jak sprawdzić hodowlę psów? Kupno psa
Berneńskie psy pasterskie ze szczeniakami

Jak sprawdzić hodowlę psów? Kupno psa

Hodowla psów to proces selekcji i rozmnażania psów w celu zachowania i doskonalenia określonych cech rasowych. Aby znaleźć odpowiednią hodowlę psów, warto uwzględnić i zweryfikować kilka istotnych czynników. W tym artykule przyjrzymy się temu, jak sprawdzić hodowlę psów i jakie kryteria brać pod uwagę. Dowiedz się, jak uniknąć pseudohodowli i jak znaleźć psa, który będzie zdrowy, dobrze socjalizowany i odpowiednio hodowany.

golden retriever ze szczeniakami

Legalne hodowle a pseudohodowle – różnice

Różnica między legalną hodowlą psów a pseudohodowlą wynika z przestrzegania standardów, etyki i przepisów dotyczących hodowli. Jak rozpoznać legalną hodowlę i dlaczego nie należy wspierać pseudohodowli? Sprawdź!

Reklama

Legalna hodowla psów:

 • Rejestracja i licencje: legalne hodowle psów są zarejestrowane w odpowiednich organizacjach kynologicznych, takich jak Międzynarodowa Federacja Kynologiczna (FCI) czy Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP). Hodowcy posiadają wymagane licencje i są zobowiązani do przestrzegania standardów rasy.
 • Troska o dobrostan zwierząt: priorytetowo traktują dobrostan i zdrowie psów. Hodowcy zapewniają odpowiednie warunki bytowe, właściwe żywienie, opiekę weterynaryjną, a także odpowiednie środowisko dla szczeniąt.
 • Selekcja i badania genetyczne: skupiają się na selekcji rodziców z odpowiednimi cechami rasowymi i przeprowadzają badania genetyczne, aby minimalizować ryzyko dziedzicznych chorób.
 • Dokumentacja: hodowcy prowadzą dokumentację dotyczącą szczeniąt, taką jak rodowody, wyniki badań genetycznych i zdrowotnych, więc wszystkie niezbędne dokumenty są dostępne dla potencjalnych właścicieli.
 • Świadoma i odpowiedzialna reprodukcja: uczciwi hodowcy starają się parować psy w celu uzyskania szczeniąt o dobrych cechach genetycznych, odpowiednim temperamencie i zdrowiu. Dążą do poprawy rasy, a także przestrzegają etycznych zasad hodowlanych.

Pseudohodowla psów:

 • Brak rejestracji i licencji: pseudohodowle psów nie są zarejestrowane w organizacjach kynologicznych ponieważ często nie posiadają wymaganych licencji. Ponadto często działają nielegalnie.
 • Zaniedbywanie dobrostanu zwierząt: w pseudohodowlach zwykle brakuje odpowiedniej troski o psy. Warunki bytowe mogą być złe, żywienie nieodpowiednie, a opieka weterynaryjna zaniedbana.
 • Brak selekcji i badań genetycznych: często brakuje selekcji rodziców i badań genetycznych. Hodowcy mogą parować psy bez uwzględniania standardów rasy, co może prowadzić do problemów zdrowotnych i temperamentowych.
 • Komercjalizacja i nieetyczne praktyki: pseudohodowle często skupiają się na zysku i nielegalnej sprzedaży szczeniąt. Pseudohodowcy mogą nie dbać o dobrostan szczeniąt i matki, a także stosować nieetyczne praktyki, takie jak nadmierne rozmnażanie.

Ważne jest, aby wybierać psa z legalnej hodowli, która dba o dobrostan zwierząt i przestrzega standardów rasy.

szczeniaki cane corso

Jak sprawdzić, czy hodowla jest zarejestrowana w ZKwP?

Wybrałeś już konkretną rasę psa? Wybierz hodowlę zarejestrowaną w ZKwP. Udaj się do najbliższego oddziału ZKwP, aby otrzymać informację o zarejestrowanych hodowlach. ZKwP może udzielić Ci takiej informacji również telefonicznie. Możesz też przejrzeć strony internetowe lokalnych oddziałów ZKwP. Znajdziesz tam aktualne informacje o szczeniętach na sprzedaż.

Hodowla psów. Jak wybrać hodowlę psów?

Hodowla psów to praktyka selektywnego rozmnażania psów w celu uzyskania określonych cech i utrzymania wysokiej jakości rasy. Hodowcy psów angażują się w proces rozmnażania, wychowywania i opieki nad szczeniętami, aby zapewnić zdrowe, dobrze ukształtowane i odpowiednio społeczne psy.

Oto kilka ważnych aspektów związanych z hodowlą psów:

 1. Planowanie rozmnażania: hodowca powinien starannie planować rozmnażanie, dobierając odpowiednie pary psów, które mają dobre zdrowie i cechy rasy. Celem jest uzyskanie szczeniąt, które są zgodne ze standardami rasy i wolne od chorób dziedzicznych.
 2. Zdrowie i testy genetyczne: dobry hodowca przeprowadza odpowiednie testy genetyczne, aby upewnić się, że rodzice nie przenoszą dziedzicznych chorób i nie mają istotnych problemów zdrowotnych. Testy obejmują badania zdrowia oczu, stawów, serca, a także innych ważnych aspektów zdrowotnych rasy.
 3. Socjalizacja i wychowanie: hodowca powinien zapewnić odpowiednią socjalizację i wychowanie szczeniąt. To obejmuje przyzwyczajenie szczeniąt do różnych sytuacji, dźwięków, do obcowania z ludźmi i innymi zwierzętami, aby stały się dobrze zaadaptowane społecznie.
 4. Opieka zdrowotna i dieta: hodowca jest odpowiedzialny za zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej dla szczeniąt, w tym regularnych wizyt u weterynarza, szczepień, odrobaczania i innych niezbędnych procedur medycznych. Również ważne jest stosowanie odpowiedniej diety, która spełnia potrzeby żywieniowe szczeniąt.
 5. Umowa sprzedaży: dobry hodowca oferuje umowę, która określa warunki sprzedaży szczeniąt, w tym gwarancje zdrowotne, warunki zwrotu i inne szczegóły transakcji.
 6. Edukacja i wsparcie: hodowca powinien być dostępny dla przyszłych właścicieli szczeniąt, aby udzielać wsparcia, doradzać w kwestiach związanych z pielęgnacją, wychowaniem i szkoleniem psa.

Hodowla psów to odpowiedzialne zadanie, które wymaga zaangażowania, wiedzy i miłości do zwierząt. Właściwie prowadzona hodowla może przyczynić się do zachowania i poprawy ras psów, pod warunkiem przestrzegania etycznych standardów i troski o dobrostan szczeniąt.

szczeniaki berneński pies pasterski

Jak sprawdzić hodowlę psów przed zakupem zwierzaka?

Wybór odpowiedniej hodowli jest kluczowy dla zdrowia, jakości, a także dobrostanu szczeniąt. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci wybrać dobrą hodowlę:

 1. Badania i referencje: przeprowadź dokładny wywiad na temat hodowcy. Sprawdź, czy hodowla jest zarejestrowana w Związku Kynologicznym w Polsce lub w Międzynarodowej Federacji Kynologicznej. Zapytaj o referencje od innych właścicieli psów z tej hodowli.
 2. Wizyta w hodowli: odwiedź hodowlę osobiście, aby zobaczyć, w jakich warunkach są hodowane psy. Upewnij się, że psy są traktowane z miłością i szacunkiem, mają czyste i bezpieczne miejsce zamieszkania oraz regularną opiekę weterynaryjną.
 3. Reputacja hodowcy: sprawdź reputację hodowcy w społeczności miłośników i hodowców psów. Czy hodowca jest znany ze swojego profesjonalizmu, etyki i jakości hodowanych psów? Czy jest uznawany za odpowiedzialnego hodowcę, który dba o zdrowie i dobrostan swoich podopiecznych?
 4. Rodowód: zapytaj hodowcę o rodowód szczeniąt. Upewnij się, że rodzice mają odpowiednie badania zdrowotne i szczeniaki są wolne od chorób dziedzicznych, które mogą występować u rasy. Rodowód jest ważny, ponieważ daje pewność, że szczenię pochodzi z linii hodowlanych, które hodowca odpowiednio dobrał i monitorował.
 5. Szkolenie i wsparcie: dowiedz się, jak hodowca wspiera i szkoli szczenięta przed ich adopcją. Czy zapewnia odpowiednie szkolenie społeczne i podstawowe umiejętności? Czy udziela rad i pomocy nawet po przyjęciu szczenięcia do nowego domu?
 6. Umowa i gwarancja zdrowia: upewnij się, że hodowca oferuje umowę sprzedaży i gwarancję zdrowia dla szczeniąt. Umowa powinna zawierać informacje dotyczące zwrotu lub wymiany szczenięcia w przypadku ewentualnych problemów zdrowotnych.
 7. Kontakt z właścicielami szczeniąt: skontaktuj się z innymi właścicielami szczeniąt z tej hodowli. Zadaj im pytania na temat zdrowia, temperamentu i jakości szczeniąt, a także, jakie są ich doświadczenia z hodowlą.

Rodowód – co to jest?

Rodowód to dokument wydawany przez Związek Kynologiczny w Polsce potwierdzający pochodzenie psa rasowego i jego przynależność do konkretnej rasy. Na podstawie wytycznych ZKwP rodowód zawiera informacje dotyczące przodków psa na przynajmniej trzy pokolenia wstecz.

W rodowodzie ZKwP znajdują się między innym następujące informacje:

 • Nazwa psa: w rodowodzie widnieje imię i przydomek psa.
 • Numer rejestracyjny: każdy pies otrzymuje unikalny numer rejestracyjny.
 • Data urodzenia: w rodowodzie wpisana jest dokładna data urodzenia psa.
 • Dane rodziców: rodowód zawiera informacje o rodzicach psa, w tym ich imiona, numery rejestracyjne, daty urodzenia i dane hodowcy.

Rodowód potwierdza, że pies jest czystej rasy i pochodzi od odpowiednio zarejestrowanych rodziców. Jest to ważny dokument w przypadku wystaw psów rasowych oraz hodowli. Rodowód jest również niezbędny do rejestrowania szczeniąt i utrzymywania prawidłowej dokumentacji dla danej rasy.

Rodowód według wytycznych ZKwP ma na celu zapewnienie wiarygodności informacji dotyczących pochodzenia psa i utrzymanie wysokich standardów hodowli rasowych.

grupa jedzących szczeniaków

Umowa sprzedaży psa

Umowa sprzedaży psa to ważny dokument, który chroni zarówno sprzedającego, jak i nabywcę. Oto kilka kluczowych elementów, które powinna zawierać umowa sprzedaży psa:

 • dane osobowe stron,
 • dane psa,
 • opis sprzedaży,
 • gwarancje zdrowotne,
 • warunki płatności,
 • termin przekazania psa,
 • umowa zwrotu,
 • odpowiedzialność nabywcy,
 • postanowienia dotyczące rejestracji,
 • podpisy i data.

Ważne jest, aby umowa sprzedaży psa była jasna, przejrzysta i zrozumiała dla obu stron. Zawsze zaleca się, aby umowę sporządził prawnik. Skonsultuj się z profesjonalistą w tej dziedzinie, aby upewnić się, że umowa spełnia wszelkie wymagania prawne.

Związek Kynologiczny w Polsce

Związek Kynologiczny w Polsce to najstarsza i największa organizacja kynologiczna w Polsce, działającą pod banderą międzynarodowej organizacji FCI. Zajmuje się rozwojem, ochroną i promocją psów rasowych. Głównym celem ZKwP jest propagowanie i ochrona psów rasowych oraz promowanie odpowiedzialnej hodowli psów. Organizacja jest odpowiedzialna za rejestrację i kontrolę hodowli psów rasowych w Polsce. Hodowcy, którzy chcą uzyskać rodowód dla swoich szczeniąt, muszą być zarejestrowani w ZKwP.

Związek Kynologiczny w Polsce jest podzielony na okręgi, które obejmują różne regiony Polski. Każdy okręg posiada własne zarządy, które współpracują z centralnym zarządem ZKwP. Związek organizuje różnego rodzaju szkolenia, kursy, seminaria oraz wystawy psów rasowych, na których hodowcy prezentują swoje psy i rywalizują o tytuły i nagrody. Prowadzi również programy hodowlane, takie jak badania genetyczne, selekcja rasowa i kontrola linii hodowlanych, aby utrzymać wysoką jakość i zdrowie psów rasowych. Związek Kynologiczny w Polsce jest członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej i współpracuje z innymi krajowymi związkami kynologicznymi na całym świecie.

Pełni ważną funkcję w promowaniu i ochronie psów rasowych w Polsce, a także w edukacji właścicieli i hodowców. Posiada bogate źródło wiedzy na temat ras psów, standardów rasowych, warunków hodowlanych i zdrowia psów. Stawia wysokie wymagania sukom hodowlanym i psom reproduktorom. Jeśli interesujesz się psami rasowymi i hodowlą, skonsultuj się z ZKwP lub lokalnymi klubami kynologicznymi, aby uzyskać więcej informacji i wsparcie.

pomeraniany

Międzynarodowa Federacja Kynologiczna

Międzynarodowa Federacja Kynologiczna, czyli FCI, jest międzynarodową organizacją zrzeszającą związki kynologiczne z różnych krajów. Głównym celem FCI jest promowanie hodowli i ochrony psów rasowych na całym świecie oraz utrzymanie i rozwój standardów rasowych. Federacja składa się z członków, którzy są krajowymi związkami kynologicznymi z poszczególnych państw. Obecnie FCI zrzesza ponad 90 członków z różnych krajów. Jest odpowiedzialna za rejestrację ras psów, nadawanie im numerów FCI oraz uznawanie standardów rasowych. Hodowca, który chce uzyskać rodowód dla swoich psów, musi się zarejestrować w odpowiednich klubach kynologicznych, które są członkami FCI.

Międzynarodowa Federacja Kynologiczna organizuje międzynarodowe wystawy psów, na których hodowcy prezentują swoje psy i rywalizują o tytuły i nagrody. Wystawy FCI są okazją do promocji hodowli psów rasowych.

Przed zakupem szczeniaka poznaj te terminy

 • Badanie weterynaryjne – proces diagnostyczny, w którym lekarz weterynarii ocenia stan zdrowia i dokonuje różnych badań, testów oraz obserwacji zwierzęcia w celu postawienia diagnozy i zaplanowania odpowiedniego leczenia.
 • Kundelek – określenie używane dla psów nieposiadających rodowodu i nieprzynależących do żadnej konkretnej rasy.
 • Hodowla zarejestrowana – hodowla psów, która spełnia określone wymagania i jest zarejestrowana w odpowiednich organizacjach kynologicznych FCI i ZKwP.
 • Metryka urodzenia psa – dokument rejestrujący informacje o narodzinach psa, takie jak data urodzenia, rodzice itd.
 • Międzynarodowa Federacja Kynologiczna – międzynarodowa organizacja zrzeszającą związki kynologiczne z różnych krajów, której celem jest promowanie hodowli i ochrony psów rasowych.
 • Miot – grupa szczeniąt urodzonych z jednego pokrycia.
 • Pseudohodowla – nielegalna, nieodpowiedzialna i nieetyczna działalność, która nie spełnia standardów hodowlanych i nie dba o dobrostan psów.
 • Pseudohodowca – osoba, która nieprawidłowo prowadzi hodowlę psów, nie spełniając wymogów hodowlanych, zdrowotnych i społecznych.
 • Rasowy pies – pies, który posiada rodowód i jest przynależy do określonej rasy uznanej przez organizacje kynologiczne FCI lub ZKwP.
 • Rodowód – dokument potwierdzający pochodzenie psa, zawierający informacje o jego przodkach.
 • Rozmnażanie psów – proces umożliwiający reprodukcję i powstanie potomstwa.
 • Rozród psów – proces reprodukcji, w wyniku którego powstają szczenięta.
 • Związek Kynologiczny w Polsce – najstarsza i największa organizacja kynologiczna w Polsce, gra ważną rolę w promowaniu i ochronie psów rasowych w kraju.
berneński pies pasterski i szczeniaki

Jak kupić psa?

Aby kupić psa, należy podjąć kilka kluczowych kroków:

 1. Zdecyduj się na rasę i typ psa, który najlepiej pasuje do twojego stylu życia i preferencji.
 2. Zbadaj rynek i wybierz odpowiedzialną hodowlę, która dba o dobrostan psów i spełnia standardy hodowlane.
 3. Umów się na spotkanie z hodowcą, odwiedź hodowlę i zapoznaj się z warunkami, w jakich trzyma psy.
 4. Zadawaj hodowcy pytania dotyczące zdrowia, genetyki, temperamentu, a także historii hodowli.
 5. Przejrzyj dokumentację psów, taką jak rodowody, wyniki badań zdrowotnych i inne dokumenty potwierdzające pochodzenie i stan zdrowia.
 6. Rozważ umowę sprzedaży, która powinna zawierać informacje dotyczące warunków sprzedaży, gwarancji zdrowia i zobowiązań hodowcy.
 7. Przygotuj swoje mieszkanie lub dom, aby zapewnić psu odpowiednie warunki i wyposażenie.
 8. Ustal termin odbioru psa i przygotuj się na integrację i opiekę nad nowym członkiem rodziny.

Pamiętaj, że zakup psa to ważna decyzja, dlatego należy poświęcić odpowiednią ilość czasu i wysiłku na znalezienie właściwego psa i hodowcy. Ważne jest, aby dbać o dobrostan i zdrowie psa oraz zapewnić mu odpowiednią opiekę, a także miłość przez całe życie.

Ważne jest, aby wybierać psa z legalnej hodowli, która dba o dobrostan zwierząt i przestrzega standardów rasy.

Jak sprawdzić hodowlę psów. Podsumowanie

 • Sprawdź, czy dana hodowla figuruje w FCI lub ZKwP.
 • Wybieraj psy z hodowli zrzeszonych w FCI lub ZKwP.
 • Jeśli wybrałeś hodowcę zagranicznego, sprawdź, czy hodowla jest zarejestrowana i czy spełnia warunki w FCI.
 • Sprawdź potencjalnych rodziców pod względem zdrowotnym.
 • Hodowca musi budzić Twoją sympatię i zaufanie – jeśli masz wątpliwości, lepiej poszukaj innej hodowli.
 • Pseudohodowle to nieetyczne lub nielegalne miejsca. Psy są hodowane w złych warunkach, często tylko dla zysku.

Pamiętaj, że wybór odpowiedzialnej hodowli jest kluczowy dla zdrowia, temperamentu i jakości szczeniąt. Przed podjęciem decyzji o zakupie psa z danej hodowli ważne jest dokładne sprawdzenie i zbadanie informacji. Znalezienie wiarygodnej i odpowiedzialnej hodowli jest niezbędne do uzyskania wysokiej jakości szczeniąt.

Przeczytaj też, jak przygotować psa do wystawy.

Przeczytaj również

Zostaw komentarz

*Korzystając z tego formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych przez tę stronę internetową.