Home Akwarystyka Akwarium naturalne – iwagumi, ryuboku, mizube i ragwork

Akwarium naturalne – iwagumi, ryuboku, mizube i ragwork

Akwaria naturalne cieszą się bardzo dużą popularnością w ostatnich latach. Ze względu na mistrzowskie połącznie roślin, korzeni i skał. Poznaj cztery style akwarystyki natuaralnej – iwagumi, ryuboku, mizube i ragwork – i sprawdź, czym się charakteryzują.

Skąd czerpać inspiracje aranżując akwarium naturalne

Akwarium naturalne to odtworzenie ekosystemu, jaki spotkamy w naturze, m.in. w tropikalnych rzekach i jeziorach. To wyjątkowy świat tworzony przez połączenie piękna natury z harmonijnym środowiskiem.

Nieskończonym źródłem inspiracji dla akwarystów jest amazoński las deszczowy w porze deszczowej, poprzecinany rzekami tętnią­cymi bogactwem fauny i flory. W porze suchej, kiedy poziom wody bardzo opada, rzeki odkrywają spoczywające na dnie skały i kamienie otoczone zielonymi trawami. Korzenie obmy­wane przez wodę przez wiele lat pokazują swoje niesamowite kształty i fakturę.

Reklama

Przeniesienie do akwarium krajobrazów, jakie obser­wujemy w naturze, wykorzystanie naturalnych materiałów dekoracyjnych, posadzenie bujnej roślinności, wśród której spokojnie pływają kolorowe rybki, sprawiają, że akwaria natu­ralne są niezwykle dekoracyjne. A obserwacja ich wnętrza daje chwile wytchnienia i relaksu.

Style w akwarium naturalnym

Twórcą akwarystyki naturalnej był Takashi Amano (1954–2015), japoński wizjoner akwarystyki, którego pracami zachwycamy się już od ponad 30 lat. Jako profesjonalny fotograf doskonale potrafił przenieść podpatrzo­ne w naturze krajobrazy do akwarium. Łączył korzenie i skały z roślinami w niepowtarzalny sposób – zapierający dech w piersiach nie tylko akwarystów. W ciągu jego wieloletniej pracy na rzecz rozwijania akwarystyki naturalnej wykreował cztery podstawowe style aranżacji.

Akwarium naturalne w stylu iwagumi

Iwagumi to najstarszy styl, którego źródło odnajdu­jemy w sztuce tworzenia starożytnych japońskich ogrodów. Odpowiednio ustawione skały są jedyną formą dekoracji, a ich liczba powinna być nieparzysta.

Skały w iwagumi

W akwarium naturalnym w stylu iwagumi muszą znaleźć się trzy podstawo­we skały, które tworzą klasyczny układ triady zwany sanzon:

 • oyaishi,
 • fukuishi,
 • soeishi,

Oyaishi to największa skała, a jej wysokość powinna osiągać mniej więcej dwie trzecie wysokości zbiornika. Jej nachylenie w stronę dalszego boku akwarium zobrazuje zjawisko prze­pływu wody, a także siły nacisku, jaki wywiera ona na skałę.

Fukuishi powinien być mniejszy od oyaishi o jedną trzecią i znajdować się po jego prawej lub lewej stronie.

Soeishi powi­nien być znacznie mniejszy od fukuishi, by podkreślić wielkość oyaishi.

Wbrew pozorom ułożenie skał, dobór ich wiel­kości, koloru oraz faktury nie jest takie proste i oczywiste. Co ważne, wszystkie kawałki powinny pochodzić z jednego ro­dzaju skały.

iwagumi

Zazwyczaj środek ciężkości aranżacji przesuwa się w jedną ze stron. Przy tworzeniu tego typu kompozycji kieruj się zasadą złotego podziału. Zasada ta mówi, że element przyciągający wzrok powinien znajdować się w miejscu, gdzie stosunek odległości od boków akwarium powinien mieć proporcje około 1 : 1,6. Niemniej jednak spotyka się również doskonałe aranżacje, gdzie kluczowy element jest umieszczony centralnie.

Co ważne, duże znaczenie ma odpowiednie ułożenie podłoża. A także zachowanie właściwego nachylenia, dzięki temu uzyskasz korzystniejszą perspektywę, a co za tym idzie, lepszy odbiór kompozycji przez oglądających.

Iwagumi to styl aranżacji akwarium, którego źródło odnajdujemy w sztuce tworzenia starożytnych japońskich ogrodów. 

Rośliny w iwagumi

Do obsadzenia zbiornika, w szczególności na pierw­szym i drugim planie, używa się roślin, które po rozrośnięciu się tworzą „trawniki”. Do takich gatunków zaliczamy między inny­mi:

 • Glossostigma elatinoides,
 • Eleocharis parvula,
 • Eleocharis aci­cularis,
 • Echinodorus tenellus.

Trzeci plan stanowią rośliny, które będą służyć za delikatne tło, ale nie jest to konieczne.

Osiągniecie doskonałych efektów przy tworzeniu iwagumi wymaga niezwykłego instynktu i wielu miesięcy pracy z materiałami na sucho. Układane elementy dekoracji powinny być większe i nieco przeskalowane – zbyt małe skały zginą w bujnej, szybko rozrastającej się roślinności.

Styl mizube w akwarystyce naturalnej

Mizube to rozwinięcie stylu ryuboku. W mizube dekoracje wychodzą poza obrys akwarium, podob­nie jak ma to miejsce w naturze. Przy aranżowaniu zbiornika w stylu mizube duże znaczenie ma dobór drewna, im bardziej pokręcone korzenie z licznymi odnogami, tym lepiej. Dzięki korzeniom i skałom, które wystają ponad lustro wody, w ciekawy sposób możesz pokazać przekrój strumienia lub tropikalnej rzeki. A efekt Twojej kompozycji może być bardzo spektakularny.

Specyficzną dla niego cechą są dekoracje oraz rośliny, które wychodzą ponad taflę wody. 

Dodatkowe możliwości daje zastosowanie roślin, które mogą przerastać i wyrastać ponad lustro wody. Charakter tych aranżacji sprawia, że mogą być tworzone tylko w akwa­riach otwartych, najlepiej z podwieszonym nad nimi oświetle­niem. Dzięki temu wyrastające rośliny i wystające dekoracje dodają aranżacji dodatkowego uroku.

akwarium naturalne w stylu mizube

Akwarium naturalne w stylu ryuboku

Ryuboku to styl, w którym swobodnie łączymy:

 • drewno,
 • skały,
 • rośliny.

Inspiracją do stwo­rzenia tego stylu przez Takashiego Amano były deszczowe lasy w Amazonii, które uwielbiał fotografować.

Przy tworzeniu zbiornika w stylu ryuboku ogranicza Cię tylko wymiar akwarium i Twoja własna wyobraźnia. Ta dowolność kompozycji sprawia, że jest to najczęściej spoty­kany rodzaj aranżacji w akwarystyce roślinnej. Chcąc odtworzyć dzikie lasy deszczowe, musisz skupić się na detalach.

Akwarium naturalne to aranżacje, które często są bardzo skomplikowane, ze względu na:

 • korzenie przeplatają się wzajemnie,
 • umiejętnie wkomponowane skały,
 • deko­racje porośnięte mchami.

W akwariach typu ryuboku, przy odpowiedniej kom­pozycji stosujemy każdy rodzaj roślin. Od roślin trawnikowych po rośliny wysokie na trzecim planie, a także epifity. Ważne! Epifitów nie sadzimy w podłożu. Porośla przystosowały się do życia i rozwoju przyczepione do kamieni, korzeni lub innych roślin. Dzięki temu cała kompozycja staje się tajemnicza.

akwarium naturalne w stylu ryuboku

Ragwork, czyli styl w akwarium naturalnym

Ragwork to najmłodszy z przedstawionych stylów, dlatego jego historia ma niespełna kilka lat. Akwarium naturalne w stylu ragwork bazuje na koncepcji iwagumi. Strome górskie zbocza odtwarzane są za pomocą dużej ilości skał. W stylu ragwork nie ma żadnych konkret­nych zasad. Natomiast ważne jest, by uzyskać jak najlepsze podo­bieństwo do natury. Spotykane w akwariach górskie łańcuchy nie są jednak proste do ułożenia. Dodatkowo nie są też łatwe do obsadzenia roślinnością. Pamiętaj, aby nie stosować zbyt w stylu ragwork wysokich roślin, żeby nie zatracić wrażenia górskich łąk.

Ragwork odtwarza strome górskie zbocza.

Podsumowanie:

 • Akwarystyka naturalna polega na odtworzeniu zaczerpnię­tych z natury krajobrazów za pomocą naturalnych materiałów, takich jak: korzenie, kamienie i rośliny.
 • Akwarium naturalne urządzone w stylu iwagumi przypomina pod­wodną łąką z elementami skalnymi. Istotą są precyzyjnie dobrane fragmenty skał, których liczba powinna być nieparzysta.
 • W akwarium naturalnym w stylu ryuboku dowolnie łączymy drewno i skały, a także duże ilości roślin.
 • Akwarium naturalne w stylu mizube to rozwinięty stylu ryuboku, w którym dominują korzenie.
 • Ragwork w akwarium naturalnym pozwola na odtworzenie stromych górskich zboczy, bazuje na stylu iwagumi.

Przeczytaj również

Zostaw komentarz

*Korzystając z tego formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych przez tę stronę internetową.