Home Pies Najbardziej agresywne rasy psów

Najbardziej agresywne rasy psów

Nie każdego psa możesz po prostu kupić u hodowcy. Są rasy psów, które bez odpowiedniej socjalizacji i wychowania mogą się stać agresywne i niebezpieczne zarówno dla człowieka, jak i innych zwierząt. Z tego powodu wprowadzono restrykcje dotyczące hodowli i posiadania niektórych ras psów. Które rasy objęto specjalnymi przepisami, czyli rasy uznawane za najgroźniejsze psy.

Agresywne rasy psów, czyli jakie?

W Polsce listę ras psów agresywnych określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. 2003 nr 77 poz. 687). Sprawdź, jakie są najgroźniejsze rasy p sów i jakie wymagania powinieneś spełnić, aby stać się opiekunem takiego psa.

Reklama
najgroźniejsze rasy psów

Do psów uznawanych za agresywne zalicza:

 • Amerykański pit bull terrier – większość ludzi kojarzy te psy jako najgroźniejszą rasę psów. Pit bull terier jest rasą, którą wyhodowano do udziału w nielegalnych walkach psów z bykami lub niedźwiedziami. A także między sobą – stąd wrodzona skłonność do bójek z innymi psami.
 • Pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin) – wyhodowany został do walki z bykami. Z natury spokojny, ale kiedy trzeba, bywa bardzo odważny. Pies z Majorki to pewny siebie i niezrównany stróż.
 • Buldog amerykański – pies stróżujący, który ma silny instynkt terytorialny. Buldog amerykański wymaga socjalizacji od najmłodszego wieku.
 • Dog argentyński – wyhodowano go z myślą o polowaniach. Według opisu wzorca dog argentyński jest cichy, nigdy nie szczeka, ma doskonały węch i jest bardzo sprytny. Jest mocny, krzepki i nadzwyczaj odważny. Należy zwracać dużą uwagę na odpowiednie szkolenie już od wieku szczenięcego, aby nie był agresywny wobec ludzi.
 • Pies kanaryjski (Perro de Presa Canario) – rasa wywodzi się z Wysp Kanaryjskich i wyhodowano ją do walki. Pies kanaryjski ma charakterystyczną budowę molosa, jest silny, a jednocześnie szybki. Ma twardy charakter i żywy temperament. Szczególnie nadaje się do stróżowania i pilnowania bydła.
 • Tosa inu – psy tej rasy wyhodowano w Japonii do walki psów. Typowe cechy tosa inu to cierpliwość, opanowanie, odwaga i śmiałość.

Groźna rasa psów to również takie czworonogi jak m.in.:

 • Rottweiler – jego pochodzenie sięga aż do czasów rzymskich. Trzymano go jako psa stróżującego i pasterskiego. Rottweilery uznawane są w opinii publicznej za jedne z najgroźniejszych psów. Natomiast według opisu wzorca ZKWP rottweiler charakteryzuje się po pierwsze przyjaznym i miłym usposobieniem. A po drugie jest bardzo przywiązany, pokorny, posłuszny i chętny do pracy. To pies pewny siebie, opanowany i nieustraszony. Na swoje otoczenie reaguje z wielką uwagą i zarazem spokojem.
 • Akbash dog – rasa psów pochodząca z Turcji. Ich zadaniem była obrona stada przed drapieżnikami, nawet niedźwiedziami. Główną cechą rasy akbash dog jest podejrzliwość w stosunku do obcych, dzięki czemu świetnie się odnajduje jako pies obronny.
 • Anatolian karabash –pochodzi z Turcji. Hodowany w celu stróżowania. Anatolian karabash to duży i muskularnie zbudowany pies, z natury jest bardzo nieufny.
 • Moskiewski stróżujący – to rosyjska rasa narodowa. Moskiewski stróżujący sprawia wrażenie groźnego. Jest psem typowo obronnym i stróżującym. Zwykle ma dystans do obcych.
 • Owczarek kaukaski – uznawany jest za potomka dawnych psów z Kaukazu. Tradycyjnie owczarek kaukaski wykorzystywano do stróżowania terytorium i ochrony obejść oraz stad bydła i owiec przed drapieżnikami. Owczarek kaukaski to pewny siebie, opanowany, nieustraszony i niezależny pies. Dlatego socjalizację owczarka kaukaskiego musisz prowadzić od wieku szczenięcego.

To, czy pies będzie agresywny, czy nie, zależy w dużym stopniu od właściciela.

Jakie wymagania musisz spełnić, aby stać się opiekunem psa z listy ras psów uznawanych za agresywne?

Abyś mógł stać się opiekunem jednej z najbardziej agresywnych ras psów musisz spełniać konkretne wymagania. Określa to art. 10 Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 1. Prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.
 2. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.

2a. Organem właściwym w sprawie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymania psa.

2b. W razie zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymania psa właściwy organ dokonuje zmiany zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.

2c. Rozstrzygnięcia w sprawie wydania zezwolenia oraz cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, są podejmowane w formie decyzji administracyjnej.

 • Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce, ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz ras psów uznawanych za agresywne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
agresywne rasy psów

Jakie dokumenty należy złożyć i gdzie, aby uzyskać pozwolenie na hodowanie psa rasy uznawanej za agresywną?

Żeby uzyskać pozwolenie na hodowanie jednego z najbardziej agresywnych psów, musisz udać się do odpowiedniego organu gminy i złożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną wraz z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku dołączonym do karty informacyjnej. We wniosku musisz wpisać następujące dane: rasa, płeć, imię, datę urodzenia, oznakowanie psa – tatuaż, czip, numer rejestracyjny psa w Związku Kynologicznym (rodowód, metryka). Dodatkowo musisz dodać krótki opis, w jakich warunkach będziesz utrzymywać psa (mieszkanie w bloku, dom z ogrodem). Do wniosku powinieneś dołączyć kopię rodowodu lub metryki, kopię protokołu z testów psychicznych psa oraz kopię zaświadczeń z ukończonych kursów tresury.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (na dzień publikacji artykułu opłata wynosi 82 zł).

Groźne rasy psów – ile trwa procedura w urzędzie?

Jeśli wszystkie dokumenty wypełnisz i załączysz poprawnie, to decyzję powinieneś otrzymać w ciągu miesiąca. Jeżeli sprawa jest bardziej skomplikowana, to w ciągu dwóch miesięcy – określa to Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168). Jeśli okaże się, że musisz uzupełnić jakieś dokumenty, to termin wydania decyzji może ulec wydłużeniu. Przy składaniu wniosku deklarujesz, w jaki sposób chcesz, by Cię poinformowano o decyzji. Możesz dostać ją pocztą lub odebrać osobiście w urzędzie. Do odebrania decyzji potrzebny Ci będzie dowód osobisty.

Co w sytuacji, gdy odrzucą Twój wniosek?

Jeśli Twój wniosek odrzucą, możesz się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Podobna procedura obowiązuje w przypadku zgłaszania innych uwag.

Agresywne rasy psów – czy możesz stracić zezwolenie?

To, że otrzymasz pozwolenie na posiadanie psa z listy psów agresywnych, nie oznacza, że nie możesz go stracić. Wydane zezwolenie może zostać cofnięte przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, jeśli zostanie stwierdzone zagrożenie dla ludzi lub zwierząt na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz art. 104 i 107 Ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeśli nie chcesz, by cofnięto Ci zezwolenie, musisz stosować się do przepisów obowiązujących w danej gminie.

Pamiętaj, że w świetle polskiego prawa posiadanie bez zezwolenia psa rasy, która widnieje na liście psów niebezpiecznych, jest wykroczeniem.

Osoba, która łamie to prawo, podlega karze grzywny, a niekiedy aresztu. Sąd może również wydać wyrok, w którym orzeka przepadek zwierzęcia.

agresywne rasy psów

Czy rasa psa faktycznie ma wpływ na agresję?

Zwróć uwagę, że za agresywne uznawane są te konkretne rasy, a nie psy w typie rasy czy też mieszańce i kundelki. Dodatkowo na liście znalazły się psy, które w Polsce nie są uznawane przez ZKWP, oraz rasy, które bardzo rzadko w Polsce występują. I właśnie tu pojawia się szereg pytań. Czy rasa opowiada za agresję pupila?

Absolutnie nie, ponieważ agresja i skłonność do zachowań agresywnych nie jest cechą danej rasy, jest cechą osobniczą. Czy faktycznie psy z wykazu ras agresywnych to najgroźniejsze psy? Ciężko to stwierdzić, ponieważ nie są prowadzone rzetelne statystyki pogryzień. Co za tym idzie, nie ma możliwości stwierdzenia, czy po określeniu w rozporządzeniu ras agresywnych i wprowadzeniu wymogu posiadania zezwolenia na te rasy ilość pogryzień przez psy wymienionych ras spadła.

To, czy pies będzie agresywny, czy nie, zależy w dużym stopniu od właściciela

Odpowiednio socjalizowany i prowadzony przez człowieka pies, nie będzie stanowił zagrożenia dla innych. Są psy, które mają trudny charakter i powinny trafić do doświadczonych właścicieli, często takich, którzy nie mają w rodzinie np. dzieci. Dlatego temat najgroźniejszych psów jest bardzo szeroki i należy podchodzić do niego całościowo.

Psy, które hodowane były do polowań na zwierzynę, jako psy obronne czy też do walk, w niektórych sytuacjach mogą mieć silniejszy instynkt i większe skłonności do agresji. Nie jest to jednak regułą. Jeśli taki pies trafi w ręce niedoświadczonej osoby, to może się to źle skończyć. Dlatego zanim zdecydujesz się na taką rasę, zastanów się, czy nie będzie to dla Ciebie niebezpieczne.

Prawdy i mity – agresywne rasy psów

Na pewno nie raz słyszałeś mity dotyczące agresywnych ras psów. Nie jest prawdą to, że czarne psy są częściej groźne niż psy z innym umaszczeniem. Tak samo jak ciemne podniebienie nie świadczy o tym, że psy są niebezpieczne. To, czy psy są agresywne, nie jest zależne wyłącznie od rasy.

Niestety najczęstszą przyczyną agresji psów jest czynnik ludzki, czyli:

 • nieprawidłowa socjalizacja (lub jej brak),
 • zaniedbanie przez właścicieli,
 • złe traktowanie,
 • niewłaściwe metody szkoleniowe,
 • traumatyczne przeżycia.

Najczęstszą przyczyną agresji psów jest czynnik ludzki.

Powodem agresji może być też zły stan zdrowia psa, uraz, ból lub problemy neurologiczne. Dlatego jeśli zauważysz u swojego pupila jakiekolwiek zachowania agresywne w stosunku do dzieci, osób dorosłych lub innych zwierząt, to nie lekceważ tego. Skonsultuj się z weterynarzem oraz doświadczonym behawiorystą. Im wcześniej problem zdiagnozuje specjalista, tym szybciej będziesz mógł przystąpić do działania i pracy z psem, aby problem agresji wyeliminować.

agresywne rasy psów

Najgroźniejsze rasy psów – podsumowanie

Żaden pies nie rodzi się agresywny i nie definiuje tego żadna lista. Zachowania agresywne mogą się pojawić z czasem u każdego psa, dlatego tak ważna jest odpowiednia socjalizacja i wychowanie przez właściciela. Oczywiście są rasy, które pierwotnie hodowano do obrony i walk. Psy tych ras wymagają więcej pracy właściciela i jego większej świadomości. Ale nie szufladkujmy wszystkich do psów jako groźne tylko na podstawie powszechnie panujących opinii, które nie są podparte żadnymi badaniami.

autor: Izabela Misiak, instruktor nose work, ratownik zwierząt

Polecamy

Aktywne rasy psów – część I

Doberman

Golden retiever

Przeczytaj również

Zostaw komentarz

*Korzystając z tego formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych przez tę stronę internetową.